Vi hoppas bilinnehavet med Privatleasing/operationell leasing kommer ge körglädje och möjlighet till stor rörelsefrihet. Nedan är exempel på hur en leasingbil ska tas om hand under avtalsperioden, dvs onormalt slitage. Förutsättningarna kan variera kontrollera därför avtalet för att se vad som gäller för respektive bil.

Viktigt under avtalstiden

Tas bilen väl om hand ges möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den.

  • Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.
  • Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad.
  • Om sker en skada under avtalsperioden kontakta försäkringbolaget för att åtgärda skadan.
  • Håll kontroll på avtalad körsträcka för att undvika övermilsdebitering.

Viktigt inför återlämnandet

Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för leasetagaren. När bilen återlämnas ska

  • Serviceboken vara ifylld av auktoriserad verkstad från samtliga servicetillfällen.
  • Eventuella skador vara åtgärdade, skadeanmälan inskickad till försäkringsbolaget samt skadenummer ska bifogas.
  • Bilen vara rengjord in och utvändigt.
  • Fordonshandlingar finnas tillgängliga (instruktionsböcker och servicebok).
  • Slitage som anses vara normalt debiteras inte. Slitage som däremot anses vara onormalt påverkar bilens värde och kommer därför att debiteras.

Läs mer om vad som anses som normalt slitage: Skötselguide privatleasing