Personalbil är en förmån som företag kan erbjuda sina anställda. Det är en kostnadsneutral personalförmån för företaget som kan finansieras genom att de anställda betalar alla bilrelaterade kostnader* med ett löneavdrag. Denna löneväxlingsmodell blir allt mer vanlig och populär. De anställda slipper betala kontantinsats och behöver inte heller fundera över framtida värde när det är dags att byta bil. De drar också nytta av momseffekter och sociala avgifter när bilen finansieras med ett löneavdrag. Dessutom kan företagets inköpsavtal nyttjas. Jämfört med att äga en ny bil privat, t ex en Audi för 250.000 kr, blir kostnaden cirka 1.500 kr lägre per månad som personalbil.

I löneavdraget för personalbil ingår:

• Leasingavgift (inklusive 1/2 moms)

• Skatt på bilförmån

• Serviceavtal

• Fordonsskatt och försäkring

• Sociala avgifter på bilens förmånsvärde

• Däck

Med personalbil samlar du alla kostnader på en faktura.

Vi räknar ut en individuell kalkyl för den Audi-, Volkswagen-, Skoda- eller SEAT-modell som de anställda är intresserade av, en offert som redovisar bruttolöneavdrag och den totala nettokostnaden med hänsyn taget till de anställdas tjänstekörning. Ett värde som sedan beskattas enligt samma regler som förmånsbeskattning av fri bil. Personalbil kan också innebära bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Bilarna kan förses med företagets logotype och därmed bli budskapsbärare runt om i landet. Dessutom får de anställda förmånen att åka i en Audi, Volkswagen, Skoda eller SEAT med modernaste teknik, säkerhet och förutsättningar för ett bra miljöval. Alla bilrelaterade kostnader för personalbilar på företaget kan hanteras via Milfakta. Företaget får då en förkonterad faktura enligt egen kontoplan. Företaget slipper en hel del pappersflöde, vilket spar tid och resurser.

Finns det några nackdelar med personalbil?

Personalbil är inte sjukpenninggrundande. Det kan innebära något lägre sjukpenning för de som har lön under 7,5 prisbasbelopp. För de anställda med lön under 7,5 inkomstbasbelopp kan löneväxlingsmodellen innebära något lägre premier till den allmänna pensionen.

Om de anställda slutar eller blir långvarigt sjuka. Oavsett om de anställda tar tjänstledigt, föräldraledigt, blir långtidssjukskriven eller liknande, så kan företaget i samråd besluta om att eventuellt lämna tillbaka personalbilen. Om bilen återlämnas innan avtalstidens slut, regleras kostnaderna med de anställda. Vi kan även erbjuda en försäkring som täcker detta.

Att återlämna personalbilen efter avtalstidens slut

När avtalet upphör återlämnas personalbilen till Lecab och ett nytt avtal kan påbörjas.

* De anställda betalar utöver löneavdrag drivmedel, självrisk vid försäkringsskada och eventuella parkeringsböter.