Vad är skillnaden på förmånsbil, tjänstebil, personalbil?

Är det egentligen någon skillnad på förmånsbil, tjänstebil och personalbil? Svaret är ja. Faktum är att det är stora skillnader på de olika typerna, framförallt i hur de får användas av dig som förare och vad de kostar föraren samt företaget.  

Vi hjälper dig reda ut skillnaderna mellan förmånsbil, tjänstebil och personalbil.  

Alla kostnader på en faktura

Vi räknar ut en individuell kalkyl för den Audi-, Volkswagen-, Skoda- SEAT- eller CUPRA-modell som de anställda är intresserade av, en offert som redovisar bruttolöneavdrag och den totala nettokostnaden med hänsyn taget till de anställdas tjänstekörning. Ett värde som sedan beskattas enligt samma regler som förmånsbeskattning av fri bil. Personalbil kan också innebära bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Bilarna kan förses med företagets logotype och därmed bli budskapsbärare runt om i landet.

Förmånsbil – får användas både i tjänsten och privat

En förmånsbil ägs eller leasas av företaget du jobbar på men du får även använda den i privat bruk.  
Eftersom bilen ägs och betalas av företaget men du får använda den i privat bruk så räknas det som en löneförmån.

Det gör att du som förare betalar inkomstskatt för bilen, ett så kallat förmånsvärde. Det beskattas enligt en schablon där förmånsvärdet för bilen motsvarar den besparing du gör jämfört med att äga bilen själv.

Tjänstebil – får enbart användas i tjänsten

En tjänstebil ägs och betalas av företaget och du som anställd får enbart bruka bilen när du är i tjänst. Detta innebär att du som privatperson inte behöver betala något för bilen, men den får alltså enbart användas som arbetsredskap eller transportmedel i tjänsten och när arbetsdagen är slut ska bilen parkeras på företaget.  

Tjänstebilen får dock användas för privata syften i “ringa omfattning” vilket innebär högst 10 körtillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på maximalt 100 mil.  

Personalbil – det kostnadsneutrala alternativet för företaget

En personalbil fungerar likadant som en förmånsbil, det vill säga att du som förare får använda bilen i privat bruk. Skillnaden är dock att personalbilen är ett kostnadsneutralt alternativ för företaget då du som anställd betalar för alla bilkostnader genom löneavdrag.  

Kostnaderna för bilen betalas med bruttolöneavdrag, det vill säga före skatt. Fördelen för dig som anställd är att du kan dra nytta av företagets lägre inköpskostnader samt betalar inte för bilen med redan skattade pengar. Dock så sänks också din pensions- och sjukpenningsgrundande inkomst, vilket kan vara bra att ha i åtanke.  

Kontakta oss

Jonatan Larsson

Företagssäljare

Herman Bingsten

Företagssäljare

Carl Welenstrand

Försäljningchef/KAM – Företag
Offentliga upphandlingar, ramavtal vagnpark över 100 bil