BETALNINGAR

 • Fakturaadress
  Lecab Bil AB/ epp
 • Fack 110668
 • R 011
 • 106 54 Stockholm
 • Plusgiro
  59 12 50-6
 • Bankgiro
  344-5376
 • Swish-nummer
  1234- 27 27 95
 • IBAN
  SE29 9500 0099 6042 0591 2506
 • Swiftkod
  NDEA SESS
Vill du veta mer kring hur vi hanterar omständigheterna kring COVID-19? Läs mer