En mer hållbar vardag

Lecab har funnits i över 60 år. Vi vill vara med och lösa framtidens mobilitet i minst 60 år till. Därför är hållbarhet viktigt för oss.

Hur hållbart är Lecab? Mer hållbart dag för dag. Med solpaneler, laddstationer, elbilar och energibesparande lösningar banar vi väg för en mer hållbar mobilitet. Vi vill att du ska känna att det är möjligt att köra mer hållbart.

Social hållbarhet

Det är av stor vikt att våra medarbetare trivs och känner sig
trygga. En säker och trivsam arbetsmiljö är en förutsättning och ett självklart mål för oss.

Miljömässig hållbarhet

Med solpaneler, laddstationer, elbilar och energibesparande lösningar banar vi väg för en mer hållbar mobilitet. Vi vill att du ska känna att det är möjligt att köra mer hållbart.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är avgörande för vår framgång på lång sikt och för att kunna göra positiva bidrag till samhället. Vår livscykelsoptimering, ansvarsfulla resurshantering och vårt innovationsfrämjande arbete är av stor vikt, både för en ökad ekonomisk tillväxt och en mer hållbar planet.

Jämställdhet & mångfald

Fordonsbranschen är en av de branscher som ännu är mansdominerad. Vi på Lecab Bil ser värdet av att fler kvinnor är engagerade i fordonsbranschen och verkar aktivt för detta i vår dagliga verksamhet. Framför allt på mekaniker och teknikersidan finns ett lågt utbud av kvinnliga representanter, vilket gör förändringsprocessen långsam. Andelen kvinnor från 2010 fram till och med 2022, har ökat från 8,5 % till 21,5 % av totala antalet genomsnittsanställda, vilket är positivt. Vår strävan är att öka andelen kvinnor ytterligare.

Vi vet att mångfald stärker oss och vi strävar efter att ta fram det bästa i varje individ. Vi strävar även efter att ha en jämn fördelning av åldersstrukturen i företaget, vilket bidrar till en bra kombination av erfarenhet och nytänkande.

Lecab Family är en del i vårt Sociala Hållbarhetsarbete.

Ett koncept där vi varje år arrangerar aktiviteter med personalen och deras familjer – ett sätt att lära känna varandra utanför jobbet och stärka gemenskapen.

Hållbarhetsrapport

Rapporten beskriver vår målsättning inom de olika hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer, mänskliga rättigheter och korruption.

Med vår hållbarhetsrapport informerar och lär vi alla våra medarbetare, kunder, leverantörer, samarbetspartner och övriga intressenter om vad vi på Lecab bidrar med för att vara ett hållbart bolag.