Finansiering av företagsbilar

Lecab i Karlstad erbjuder individuellt anpassad finansiering vid leasing av bil för stora och små företag. Du kan med fördel kombinera vår leasing med försäkring och serviceavtal. Allt på samma faktura, specificerat var för sig.

Leasing av bil är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar. Dels för att momsen på leasingavgiften oftast är till hälften avdragsgill (personbilar), dels för att leasing är en finansieringsform som löser företagets bilbehov utan att binda kapital.

De två vanligaste alternativen är finansiell och operationell leasing.

Finansiell leasing

Förenklat innebär finansiell leasing att leasingtagaren tar ett vanligt banklån via oss för att finansiera sitt bilinnehav. Den stora skillnaden är att med finansiell leasing garanteras inte bilens restvärde vilket innebär att leasingtagaren själv står för en ev värdeminskning vid tillbakalämnandet. Ett restvärde är det värde bilen har när den lämnas in igen efter avslutat leasingperiod. Till denna finansiering kan du koppla de tjänster du önskar ska ingå som tex. Serviceavtal, försäkring, bränslekort mm. Allt bekvämt och smidigt samlat en enda faktura.

Operationell leasing

Operationell leasing är en leasing för dig som anser att trygghet är viktig. Bilen ägs under hela perioden av finansbolaget och restvärdet garanteras i förväg vilket innebär att leasingtagaren själv inte står för den ev värdeminskning som bilen har när bilen lämnas tillbaka. Företag med en vagnpark slipper på så sätt risken för restvärdet på sina bilar och kan på så sätt ha kontroll över sina framtida kostnader. Bilarna belastar heller inte det egna kontot och företaget behöver inte själva göra avskrivning. Till denna finansiering kan du koppla de tjänster du önskar ska ingå som tex. Serviceavtal, försäkring, bränslekort mm. Allt bekvämt och smidigt samlat en enda faktura.

Vi hjälper er gärna att räkna fram anpassade förslag, hör av er till oss så återkommer vi snarast möjligt med mer information.

Jonatan Larsson

Företagssäljare

Herman Bingsten

Företagssäljare

Carl Welenstrand

Försäljningchef/KAM – Företag
Offentliga upphandlingar, ramavtal vagnpark över 100 bil