BONUS MALUS

Den 1 Juli 2018 inför ett nytt system för fordonskatt, bonus-malus. Detta innebär att bilar med lågt CO2 får bonus medan bilar med högt CO2 får malus dvs högre skatt. I samband med att man inför bonus-malus försvinner dagens miljöbilsdefinition och terminologin miljöbil tas bort.

De fordon som berörs är personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar och lätta bussar som är satta i trafik efter 1 Juli 2018. Den 1 Januari 2020 övergår man i skattehänseende också till EUs nya körcykel WLTP.

WLTP

WLTP – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure är nya körcykeln för att mäta bränsleförbrukning som utgår från verkliga körbeteenden.

Den nya testmetoden innebär en ny körcykel där bilens vikt och specifikation får större inverkan. Detta innebär att varje bil kommer få ett individuellt CO2-värde. Två bilar av samma modell med likadan motor och transmission kan därmed få olika utsläppsvärden om exempelvis den ena bilen har utrustning som medför extra vikt eller inverkan på luftmotståndet.

Från 1 September 2018 kommer alla nya bilar som registreras inom EU att få CO2-värden efter WLTP men inte för än 1 Januari 2020 kommer man övergå till EUs nya körcykel i skattehänseende.