Bokning – Anmälningsavgift
Betalning ska ske senast 14 dagar innan hyrestillfälle. Bekräftelse av Hyrestagarens bokning sker i samarbete med Lecabs samarbetspartner Europcar Karlstad, som kommer höra av sig till Hyrestagaren med mer information samt hur/när betalning ska ske. I samband med bokningsbekräftelse görs en kreditkoll. Kvitto/bekräftelse på betalning ska medtages och visas upp av Hyrestagaren vid uthämtning.

Vid avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfället, återbetalas endast 80 % av betalningen. Avbokning som sker senare än 5 dagar innan hyrestillfället, återbetalas endast 40 % av betalningen. Kontanter mottages ej.

Försäkring/Självrisk och Skador
Husbilarna är helförsäkrade, och självrisk utgår vid varje skadetillfälle. Självriskeliminering går att tecknas för en kostnad på 275 kr/dygn (1925 kr/vecka). Självrisken vid vagnskada är 10 156 kr och trafikskadesjälvrisken är 10 156 kr (Priset gäller på bokningar fr. 16 juni 2021). För glas och mindre skador sätts kostnaden efter skadevärdering. Invändiga skador som uppkommer av oaktsamhet eller vårdslöshet debiteras med full reparationskostnad av Hyrestagaren.

Uthämtning/Återlämning
Uthämtning sker fredagar efter kl. 15:00 och återlämning sker fredagar senast kl. 11:00 samt under kort vecka: uthämtning måndagar efter kl. 15:00 och återlämning måndagar sker måndagar senast kl. 11:00 (om inte annat avtalats).

Körsträcka
Vid bokning av 1 vecka ingår körsträcka: 200 mil – därefter 15 kr/övermil.
Vid bokning av kort vecka (mån-fre eller fre-mån) ingår körsträcka: 100 mil – därefter 15 kr/övermil.

Bränsle
Diesel – Husbilen skall avlämnas med full tank.

Ålder
För att hyra en husbil måste Hyrestagaren fyllt 25 år.

Körkort
Samtliga husbilar fungerar med B-körkort.

Husbilens utrustning
Vid hämtningen är bilen fulltankad och utrustad med 2 x 11kg-gasbehållare. 1st gasbehållare (11kg) är inräknad i hyreskostnaden. Grundläggande köksutrustning för 4 personer och säkerhetspaket ingår.

Husdjur
Har du bokat husbil där husdjur är tillåtna att vistas i? Observera att djur EJ är tillåtna att vistas i säten och sängar.

Handhavande
Instruktionsböcker avseende bilarnas tekniska specifikationer samt handhavande av bodelens apparatur finns i husbilarna.

Gemensam Kontroll/Genomgång
Vid uthämtning och återlämning utförs en gemensam kontroll av husbilen och ev. skada dokumenteras. För att Hyrestagarens husbilssemester skall bli så smidig och trivsam som möjligt gör Uthyraren även en gemensam noggrann funktionsgenomgång tillsammans innan avfärd.

Återlämnande
Husbilarna ska återlämnas fulltankade och ordentligt rengjorda invändigt och tankar ska vara tömda. Invändig städning kan bokas för en kostnad av 1800 kr men tankar ska alltid tömmas av Hyrestagaren. Om inte korrekt städning är utförd så debiteras 2500 kr och för ej tömda tankar debiteras 4000 kr. Vid återlämnande av ej tankad bil debiteras faktisk bränslekostnad + 4 kr/liter. För sent återlämnad husbil debiteras 400 kr för varje påbörjad timme.

Avbokningar
Avbokning senare än 14 dagar innan hyrestillfälle, återbetalas endast 80 % av betalningen.

Åtgärder vid olycksfall
Hyrestagaren svarar gentemot Uthyraren för ekonomiska påföljder p.g.a. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba Uthyraren i egenskap av fordonets ägare samt även vägavgifter och övrigt som kan bli debiterade fordonet. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som Hyrestagaren varken känt till eller borde känna till. Om Hyrestagaren inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Hyrestagaren svarar utan Uthyraren i egenskap av ägare tvingas betala dem, har Uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera Hyrestagaren en expeditionsavgift på 500 kr inkl. moms för varje överträdelse.

Vid driftstopp ring: 020 300 300

Vägtull/Broavgift
Avgift för vägtullar i Norden ingår i hyreskostnaden, förutom broavgifter som betalas av Hyrestagaren.

För följande länder gäller inreseförbud
Kosovo, Moldavien, Turkiet, Ryssland, Ukraina och Vitryssland Internationella resor inom Europa är möjligt dock skall Uthyraren meddelas vid bokning vilka länder som skall besökas.

Ansvarsbegräsning
Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan Uthyraren inte uppfylla detta är Hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är väsentligt, häva avtalet. Hyrestagaren äger inte rätt att häva avtalet om Uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för Hyrestagaren erbjuder annat godtagbart fordon.

Uthyraren går fri från ersättningsansvar om Uthyraren kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför Uthyraren kontroll som Uthyraren skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder Uthyraren inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ersättning utgår ej för förlust följdskador.

Integritetspolicy
Vi (Lecab) hanterar Hyrestagarens data samt personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Utöver den, kommer vi i detta fall även att dela Hyrestagarens information med vår samarbetspartner Europcar Karlstad. Delningen sker genom att vi skickar information om din bokningsförfrågan vidare till Europcar Karlstad. Europcars integritetspolicy finns att ta del av på deras webbplats i sin helhet.

Vill du veta mer kring hur vi hanterar omständigheterna kring COVID-19? Läs mer