Till skillnad mot tidigare är nu vikten i kombination med koldioxidutsläppet avgörande om en bil är miljöbil och befriad från fordonsskatt i 5 år eller inte, och större bilar tillåts släppa ut mer koldioxid än mindre bilar. Detta har gjort att det nu är lite svårare att direkt avgöra om en bil är miljöbil eller inte, men vi hjälper er gärna att reda ut begreppen.

Från och med 1 januari 2013 ersattes de gamla reglerna som säger att alla bilar får släppa ut max 120 gram koldioxid per kilometer för att räknas som miljöbilar ersättas. För de olika fordonstillverkarna finns i dag istället viktrelaterade utsläppskrav, vilka regleras i EU-förordningen.

Den nya definitionen innebär att en bil som väger precis 1 372 kg får släppa ut max 95 gram koldioxid per kilometer för att räknas som miljöbil och bli skattebefriad i fem år. En lättare bil måste släppa ut mindre för att klassas som miljöbil och en tyngre bil tillåts släppa ut mer. Till exempel får en bil med tjänstevikten 1 800 kg släppa ut knappt 115 gram per kilometer. Formeln gäller bensin-, diesel, hybrid- och gasolbilar och vikten avser tjänstevikt.

Formeln som visar hur mycket en viss bil får släppa ut för att den ska räknas som miljöbil efter årsskiftet ser ut enligt följande: 95 + 0,0457 x (bilens vikt i kg – 1 372).Siffran man får fram utifrån denna formel visar hur många gram koldioxid bilen får släppa ut varje kilometer för att klassas som miljöbil, och ska jämföras med bilens deklarerade utsläpp i vägtrafikregistret.

Bilar som drivs av etanol eller annat gasbränsle än gasol ska också regleras enligt samma formel, men med ett högre genomsnittligt koldioxidutsläpp eftersom användningen av dessa bränslen anses ha en lägre klimatpåverkan i övrigt. Dessa får släppa ut i genomsnitt 150 gram koldioxid per kilometer, i stället för 95. Anledningen till detta sätt att räkna syftar till att inte enbart gynna bilar med låga utsläpp utan också bilar som har energieffektiv teknik. Lättare bilar släpper generellt ut mindre koldioxid än tyngre bilar, utan att ha denna energieffektiva teknik.

E_up_laddar_miljobil

Supermiljöbilspremie införs från och med 1 januari 2012

Regeringen har utöver detta även beslutat att införa en supermiljöbilspremie för att stimulera marknadsintroduktionen av personbilar med väldigt låga utsläpp av koldioxid – så kallade supermiljöbilar. Premien införs från och med 1 januari 2012. Transportstyrelsen kommer att hantera prövning och administration av premien. En supermiljöbil definieras som en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav (Euro 5 eller Euro 6) och som dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.

Andra viktiga förutsättningar är att fordonet måste vara registrerat i Sverige med stöd av typgodkännande samt att fordonet tas i trafik för första gången tidigast 1 januari 2012. Premien kommer alltid att vara 40 000 kronor om ägaren är en privatperson. Om ägaren är ett företag eller annan organisation gäller att premien kommer att vara 35 % av prisskillnaden mellan nybilspriset för en supermiljöbil och närmast jämförbara bils pris, dock högst 40 000 kronor. För både privatpersoner och företag/organisationer gäller att premien inte får kombineras med andra former av statliga eller kommunala stöd för inköp av supermiljöbilar.

Låter det fortfarande krångligt? Tveka då inte att höra av er till oss!