Utlandsregistrerad bil

Service - Arvika
Endast om bilen är utlandsregisterad, t.ex. i Norge
Samtycke
Jag samtycker och informeras om att mina personuppgifter som jag lämnar i samband med att jag skickar en förfrågan, sparas och används för att utföra en servicebokning. Läs mer om Lecab Bils personuppgiftsbehandling.
reCAPTCHA
Vill du veta mer kring hur vi hanterar omständigheterna kring COVID-19? Läs mer